STOP EN SK Mapa stránok
Miroslav Saniga
Úvod  ›  Publikačná činnosť – Knihy

Publikačná činnosť – Knihy


<<   1 ... 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8   >>

Z mojej vtáčej záhrady

Vydavateľ: Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok: 2009
Strán: 192
ISBN: 978-80-224-1073-1
Poviedková kniha prinášajúca „koktail“ poviedok z prírodných zátiší, v ktorých autor popísal vlastné zážitky, ako aj skúsenosti jeho poslucháčov a čitateľov, s ktorými sa mu zdôverili. Poviedky sú sprevádzané autorovými fotografiami a perokresbami.

Poézia prírody – Poetry of Nature

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2008
Strán: 175
ISBN: 978-80-969959-3-6
Kniha približujúca život v zátišiach našej prírody počas roka vo fotografiách. Krátke poeticky ladené texty dopĺňajú okamihy, ktoré autor zvečnil fotoaparátom.

Poézia lesa

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2008
Strán: 47
ISBN: 978-80-969915-1-8
Autor poetickou formou približuje život v lesných zátišiach, ktorý je romantický tak v časovom intervale dňa ako aj roka. Text je sprevádzaný autorovými fotografiami.

Príroda v premenách ročného kolobehu

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2008
Strán: 47
ISBN: 978-80-969915-0-1
Kniha pozostáva z pozoruhodných javov a scénok, ktoré sa na pódiu stredoeurópskej prírody odohrávajú počas roka. Kniha je určená predovšetkým detskému čitateľovi, ale poslúži aj dospelým pri „zorientovaní sa“, čo sa v tú-ktorú ročnú dobu v zátišiach prírody zaujímavé deje. V knihe je na každý deň v roku predstavený nejaký pozoruhodný prírodný jav alebo scénka, ktorú možno v našej prírode pozorovať. Zvedavý čitateľ tu nájde napríklad „letový poriadok“, podľa ktorého sa do našich končín na jar navracajú a na jeseň zasa odlietajú sťahovavé vtáky, „kalendárik kvitnutia kvetov“, pozoruhodné čriepky zo „životopisov“ vzácnych živočíchov. Text je sprevádzaný autorovými fotografiami.

Rozjímanie s prírodou

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2008
Strán: 47
ISBN: 978-80-969903-2-0
Krátke „momentky“ z prírody, ktoré autor popisuje, si viacerí nevšimnú. Autor túži v čitateľovi znovu prebudiť všímavosť, aby neprehliadol kvitnúce snežienky, východ slnka, pestrý jesenný odev buka, či podmanivé plody maliny. Text je sprevádzaný autorovými fotografiami.

Rozprávky pramamčičky Prírodčičky

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav Saniga
Rok: 2008
Strán: 136
ISBN: 978-80-969886-0-0
Rozprávky o prírodninách – rastlinkách a zvieratkách, ktoré žijú v zátišiach našej prírody. Kniha je určená detskému čitateľovi do 12 rokov, ktorý si chce priam zážitkovou formou rozšíriť vedomosti o živote prírody. Rozprávky sú sprevádzané autorovými fotografiami a perokresbami.

Reflexie o Bohu a prírode

Vydavateľ: Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška
Rok: 2008
Strán: 102
ISBN: 978-80-7165-672-2
Hlboké zamyslenia autora, v ktorých uvažuje o súvislostiach existencie Stvoriteľa a jeho pozemského stvorenstva. Knižný počin je adresovaný náročnému čitateľovi, ktorý túži po osviežení svojej duše. Zamyslenia sú sprevádzané autorovými fotografiami.

Ekologické úvahy

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2007
Strán: 107
ISBN: 978-80-89253-16-6
Hlboké ekologické úvahy o vplyve účinkovania ľudstva na prírodu určené náročnému čitateľovi, ktorý si chce prehĺbiť svoje ekologické povedomie a vyladiť environmentálne cítenie. Úvahy sú sprevádzané autorovými fotografiami.

Rozjímanie s medveďmi

Vydavateľ: Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok: 2007
Strán: 144
ISBN: 978-80-224-0978-0
Knižný počin prináša poviedky o medveďovi hnedom, ktoré na vlastnej koži zažil autor. Čitateľ sa v knižke dozvie mnohé zaujímavosti zo „životopisu“ tohto zvieraťa, ktorého sa väčšina ľudí obáva. V knižke sú aj odporúčania, ktoré majú napomôcť účastníkovi prípadnej kolízie s medveďom, ako z takejto ošemetnej situácie vyviaznuť so zdravou kožou. Poviedky sú sprevádzané autorovými fotografiami a perokresbami.

Rozjímanie s murárikmi

Vydavateľ: Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok: 2007
Strán: 128
ISBN: 978-80-224-0959-9
Knižný počin prináša poviedky o vzácnom operencovi murárikovi červenokrídlom, ktoré na vlastnej koži zažil autor. Keďže tento zriedkavý vtáčí druh je veľkou láskou autora, čitateľ sa v knižke dozvie mnohé zaujímavosti z jeho „životopisu“, ktoré vyskúmal počas jeho štvrťstoročného bádania. Poviedky sú sprevádzané autorovými fotografiami a perokresbami.

<<   1 ... 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8   >>