STOP EN SK Mapa stránok
Miroslav Saniga
Úvod  ›  Publikačná činnosť – Knihy

Publikačná činnosť – Knihy


<<   1 ... 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8   >>

Čriepky zo zápisníka prírodovedca

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2011
Strán: 88
ISBN: 978-80-970660-7-9
Knižné dielo pozostáva zo šesťdesiatich piatich poviedok, ktoré zanietený popularizátor prírody rozdelil do siedmych samostatných kapitoliek („Mátoženie medveďmi“, „Strašidelné scénky v zátišiach prírody“, „Keď musíme nedobrovoľne strpieť nevítaného hosťa“, „Vrodené danosti zvierat“, „Keď zvieratá rozmýšľajú“, „Vzájomne prospešné spolunažívanie“ a „Neprirodzená dôverčivosť zvierat“).
V knihe sú opísané veselo-vážne príhody, ktoré sa prihodili autorovi počas nespočetných výskumných pochôdzok zátišiami prírody a ktorých aktérmi boli živočíchy a rastliny (napr. Maco v rade pred bankomatom, Svetielkujúce mátohy, Ako si veverička pochutnala na orieškových bonbónoch, Ako straka počítala cigarety, Krava, ktorá dbala o svoju vizáž, Vzorná operená praktikantka v separovanom zbere odpadu...). Poviedky sú sprevádzané vlastnými ilustráciami autora.

Kalendár prírody

Vydavateľ: Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia
Rok: 2011
Strán: 400
ISBN: 978-80-89503-10-0
Kniha pozostáva z pozoruhodných javov a scénok, ktoré sa na pódiu stredoeurópskej prírody odohrávajú počas roka. Kniha je určená predovšetkým detskému čitateľovi, ale poslúži aj dospelým pri „zorientovaní sa“, čo sa v tú-ktorú ročnú dobu v zátišiach prírody zaujímavé deje. V knihe je na každý deň v roku predstavený nejaký pozoruhodný prírodný jav alebo scénka, ktorú možno v našej prírode pozorovať. Zvedavý čitateľ tu nájde napríklad „letový poriadok“, podľa ktorého sa do našich končín na jar navracajú a na jeseň zasa odlietajú sťahovavé vtáky, „kalendárik kvitnutia kvetov“, pozoruhodné čriepky zo „životopisov“ vzácnych živočíchov, ale aj množstvo pranostík, ktoré súvisia s nápadnými prejavmi správania niektorých živočíchov.
Najnovší knižný počin zanieteného popularizátora prírody je akýmsi „všeročným diárom“, kde si mladý milovník a bádateľ prírody môže popri prehlbovaní vedomostí o živote našej prírody do poznámkovej časti ku každému dňu zapísať svoje vlastné pozorovania, a tak sa stať tvorcom svojho vlastného „kalendára prírody“ so zaznamenanými pozoruhodnosťami. Text je sprevádzaný autorovými perokresbami.

Veselo-vážne príhody z prírody

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2010
Strán: 95
ISBN: 978-80-970406-2-8
Knižný počin pozostáva zo štyridsaťdeväť poviedok, ktoré zanietený popularizátor prírody rozdelil do troch samostatných kapitoliek („Všade dobre, v „Rozprávkovej vtáčej záhradke“ najlepšie“, „Veselo-vážne príhody, ktoré zinscenovala a zrežírovala príroda“, Čriepky z „ekologickej poradne“). V knihe sú opísané veselo-vážne príhody, ktoré sa prihodili autorovi počas nespočetných výskumných pochôdzok zátišiami prírody a ktorých aktérmi boli živočíchy a rastliny (napr. Ako mi sojka privodila priam infarktový stav, Ako ma glezg hrubozobý a jastrab krahulec omráčili, Ako ma medveď „nachytal na hruškách“, Ucholaky v blúzke, Zmŕtvychvstanie kvetov...). Poviedky sú sprevádzané vlastnými ilustráciami autora.

Ne(po)vinná čítanka malého prírodovedca – 1. diel: Rozprávky z dolinôčky Olinôčky

Vydavateľ: Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV
Rok: 2010
Strán: 127
ISBN: 978-80-970384-3-4.
Kniha určená najmenším čitateľom pozostáva z päťdesiatich troch rozprávok, v ktorých zanietený popularizátor prírody formou rozprávkových príbehov približuje život obyvateľov hôr, lesov a lúk. Zvieratá, vtáky a kvety z dolinôčky Olinôčky, ktorá je autorovou vysnenou, avšak aj skutočnou dolinkou, žijú svoje životy a rozpovedajú o svojich osudoch (Ako Slniečko Zlatoviečko kriesilo kvietočky zo zimného spánočku, Prečo plesnivček Zamatovček nedostal úpal, Ako sa žabčička Kvákajčička prebrala zo zimného spánočku, Ako pĺšiček Sedmospáčiček vstal z mŕtvych, Ako nad dolinôčkou Olinôčkou pršal hviezdičkový dáždiček...). Rozprávkové príbehy v knižke oživujú kresby samotného autora, ako aj študentky gymnázia sv. Andreja v Ružomberku Jarmily ZRUBÁKOVEJ, ktorá sa kresleniu zvierat venuje s mimoriadnym zanietením.
Snahou zanieteného milovníka a ochrancu prírody je „zaočkovať“ malých čitateľov už od útleho veku láskou k prírode a jej obyvateľom. Knižka je určená čitateľom - začiatočníkom, ktorí spoznávajú písmenká, učia sa čítať a písať a začínajú svojim detským srdiečkom vnímať čaro okolitej prírody. Najnovší knižný počin pre deti od Miroslava SANIGU je určený aj „pokročilým“ detským čitateľom, ktorí už prírodu trocha poznajú, ale k uspokojujúcim vedomostiam im chýbajú doplňujúce informácie, napríklad, či sa medveďovi počas zimného spánku snívajú sny, čo sa stane, keď motýľa zmočí dážď, alebo ako slniečko kriesi z mŕtvych na jar kvietky a stromčeky...
V zátišiach prababičky Prírodičky píšu jej stvorenia skutočné rozprávky, ktoré si človek žijúci v detskom rozprávkovom svete môže trošička skrášliť. Ako malý chlapec rozmýšľal autor o mnohých veciach, ktoré pri prechádzkach zátišiami prababičky Prírodičky pozoroval a nevedel si ich vysvetliť. Kládol si otázky, prečo trasochvost potriasa stále chvostíkom, alebo prečo má bocian dlhé nôžky, či ako narástol dudkovi na hlavičke chochlíček... Keďže pri detských potulkách budúceho prírodovedca lesnými a lúčnymi zátišiami nikto nesprevádzal, odpovedal si na nespočetné množstvo podobných otázok sám. A tak sa naozajstné príbehy, ktorých bol svedkom niekde v lese, na lúke či pri jazierku, premenili na trošičku detskou fantáziou prikrášlené rozprávky. Rozprávková knižka známeho ekológa je vhodným knižným sprievodcom pre deti po zátišiach prírody.

Tetrov hlucháň v poetickom rozjímaní a perokresbách

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2010
Strán: 127
ISBN: 978-80-970319-5-4
Knižný počin je akousi „ľúbostnou lyrikou“ autora, vypovedajúcou o jeho bezhraničnej láske k tetrovovi hlucháňovi, ktorý je popri murárikovi červenokrídlom druhým hlavným objektom vedeckého výskumu zanieteného milovníka a ochrancu prírody od detských čias.
Z tisícok perokresieb „opereného rytiera hlbokých lesov“, čo je jedna z mnohých autorových „prezývok“ tetrova hlucháňa, na ktorých prírodovedec zachytil tohto vzácneho operenca v najrozmanitejších pózach, vybral stovku tých najvydarenejších a zostavil z nich tento knižný počin. Krátke sprievodné, poeticky ladené texty majú napomôcť čitateľovi umocniť umelecký zážitok z vizuálneho vnemu tohto „opereného pamätníka doby ľadovej“.
Je to posledné z „knižných štvorčiat“ autora, v ktorých sa vyznáva zo svojho najvrúcnejšieho vzťahu k jeho dvom najväčším opereným láskam – murárkovi červenokrídlemu a tetrovovi hlucháňovi. Prvé tri z uvedených „knižných štvorčiat“ pod názvom „Zasnúbený s prírodou“, „Môj rozprávkový život pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských výšinách“ a „Murárik červenokrídly v perokresbách a poetickom rozjímaní“ vyšli začiatkom roka.
„Knižné kvarteto“ o murárikovi a hlucháňovi je určené milovníkom prírody, ktorí túžia byť pri čítaní a pozeraní obrázkov unesení na obežnú dráhu okolo nebotyčných hôr, kde tieto dva operené skvosty žijú...

Murárik červenokrídly v poetickom rozjímaní a perokresbách

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2010
Strán: 127
ISBN: 978-80-970319-6-1
Knižný počin je akousi „ľúbostnou lyrikou“ autora, vypovedajúcou o jeho bezhraničnej láske k murárikovi červenokrídlemu, ktorý je popri tetrovovi hlucháňovi druhým hlavným objektom vedeckého výskumu zanieteného milovníka a ochrancu prírody od detských čias.
Z tisícok perokresieb „nebeského anjelika s karmínovými krídlami“, čo je jedna z mnohých autorových „prezývok“ murárika červenokrídleho, na ktorých prírodovedec zachytil tohto vzácneho operenca v najrozmanitejších pózach, vybral stovku tých najvydarenejších a zostavil z nich tento knižný počin. Krátke sprievodné, poeticky ladené texty majú napomôcť čitateľovi umocniť umelecký zážitok z vizuálneho vnemu tohto priam „nebeského opereného stvorenia“.
Je to tretie z „knižných štvorčiat“ autora, v ktorých sa vyznáva zo svojho najvrúcnejšieho vzťahu k jeho dvom najväčším opereným láskam – murárkovi červenokrídlemu a tetrovovi hlucháňovi. Prvé dve z uvedených „knižných štvorčiat“ pod názvom „Zasnúbený s prírodou“ a „Môj rozprávkový život pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských výšinách“ vyšli začiatkom roka. Posledný zo štvorice „knižných súrodencov“, a to „Tetrov hlucháň v perokresbách a poetickom rozjímaní“ plánuje oduševnený ochranca prírody vydať na sklonku prvého štvrťroku tohto roku.
„Knižné kvarteto“ o murárikovi a hlucháňovi je určené milovníkom prírody, ktorí túžia byť pri čítaní a pozeraní obrázkov unesení na obežnú dráhu okolo nebotyčných hôr, kde tieto dva operené skvosty žijú...

Môj rozprávkový život pod ochranou troch strážnych anjelov v nebeských výšinách

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2010
Strán: 127
ISBN: 978-80-970306-8-1
Kniha je akousi „ľúbostnou lyrikou“ autora, vypovedajúcou o jeho bezhraničnej láske k týmto dvom vzácnym vtáčím stvoreniam. Päťdesiatosem poviedok rozdelil zanietený popularizátor prírody do siedmich kapitoliek (Na úvod alebo ako som sa zaľúbil do prírody, Ako som sa striasol strachu z lesných príšer a divých zvierat, Dvojjediný elixír môjho života, Osveta všade a pri každej príležitosti, Ako mi murárik červenokrídly pomáha získavať priateľov a sympatizantov prírody, Protekcia a honorár za murárika červenokrídleho, Nadprirodzené účinky murárika červenokrídleho). Poetické texty sprevádzajú svojské autorove farebné perokresby a fotografie.
Je to druhé z „knižných štvorčiat“ autora, v ktorých sa vyznáva zo svojho najvrúcnejšieho vzťahu k jeho dvom najväčším láskam prírody – murárkovi červenokrídlemu a tetrovovi hlucháňovi. Prvý z uvedených „knižných štvorčiat“ pod názvom „Zasnúbený s prírodou“ vyšiel na sklonku uplynulého roka. Ďalšie dve so štvorice „knižných súrodencov“, a to „Murárik červenokrídly v perokresbách a poetickom rozjímaní“ a „Tetrov hlucháň v perokresbách a poetickom rozjímaní“ plánuje oduševnený ochranca prírody vydať v prvom štvrťroku tohto roku. „Knižné kvarteto“ o murárikovi a hlucháňovi je určené milovníkom prírody, ktorí túžia byť pri čítaní unesení na obežnú dráhu nebeských výšin, kde tieto dva operené skvosty žijú... Poviedky sú sprevádzané autorovými fotografiami a perokresbami.

Zasnúbený s prírodou

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2009
Strán: 127
ISBN: 978-80-970269-0-5
Krátke poviedky vypovedajú o najčistejšom vzťahu autora k prírode. Čitateľ sa dozvie aj podrobnosti o tom, čo „má na svedomí“ zamilovanie sa autora do prírody a jej obyvateľov. Poviedky sú sprevádzané autorovými fotografiami a perokresbami.

Ako sýkorčiatko Zvedavčiatko spoznávalo zátišia dolinôčky Olinôčky

Vydavateľ: Zvolen: Ústav ekológie lesa SAV
Rok: 2009
Strán: 127
ISBN: 978-80-970241-2-3
Knižný počin pre najmenších čitateľov pozostáva zo sedemdesiatich dvoch rozprávok, v ktorých zanietený popularizátor prírody formou rozprávkových príbehov približuje život obyvateľov hôr, lesov a lúk. Rozprávkové deje sú situované do dolinôčky Olinôčky, ktorá je autorovou vysnenou, avšak aj skutočnou dolinkou. Tu žije sýkorčiatko Zvedavčiatko, ktoré „spovedá“ kvietky a zvieratá, ktoré mu rozpovedajú príbehy o svojich osudoch (Ako si sýkorčiatko Zvedavčiatko pomýlilo hlucháňčička s tetrovčičkom, Ako živica sváčika Smriečika navrátila ďatlíčkovi Trojprstíčkovi hlások, Prečo hlucháňčiček Ranostajčiček spieva tichučko, Ako krtko Hrebko z ničnerobenia ochorel, Ako sýkorčiatko Zvedavčiatko videlo piť dúhočku Pestroočku...). Rozprávkové príbehy v knižke oživujú kresby samotného autora, ako aj študentky gymnázia sv. Andreja v Ružomberku Jarmily ZRUBÁKOVEJ, ktorá sa kresleniu zvierat venuje s mimoriadnym zanietením.
Snahou zanieteného milovníka a ochrancu prírody je „zaočkovať“ malých čitateľov už od útleho veku láskou k prírode a jej obyvateľom. Knižka je určená čitateľom - začiatočníkom, ktorí spoznávajú písmenká, učia sa čítať a písať a začínajú svojim detským srdiečkom vnímať čaro okolitej prírody. Najnovší knižný počin pre deti od Miroslava SANIGU je určený aj „pokročilým“ detským čitateľom, ktorí už prírodu trocha poznajú, ale k uspokojujúcim vedomostiam im chýbajú doplňujúce informácie, napríklad, či sa medveďovi počas zimného spánku snívajú sny, čo sa stane, keď motýľa zmočí dážď, alebo ako slniečko kriesi z mŕtvych na jar kvietky a stromčeky...
V zátišiach prababičky Prírodičky píšu jej stvorenia skutočné rozprávky, ktoré si človek žijúci v detskom rozprávkovom svete môže trošička skrášliť. Ako malý chlapec rozmýšľal autor o mnohých veciach, ktoré pri prechádzkach zátišiami prababičky Prírodičky pozoroval a nevedel si ich vysvetliť. Kládol si otázky, ako si žlnôčka Žltoočka natiahla jazýček, prečo má sojka Modroočka modré očká, prečo hlucháňček Ranostajček spieva tichučko, či prečo vrabček Čimček nevíta návrat Slniečka Červenoviečka... Keďže pri detských potulkách budúceho prírodovedca lesnými a lúčnymi zátišiami nikto nesprevádzal, odpovedal si na nespočetné množstvo podobných otázok sám. A tak sa naozajstné príbehy, ktorých bol svedkom niekde v lese, na lúke či pri jazierku, premenili na trošičku detskou fantáziou prikrášlené rozprávky. Rozprávková knižka známeho ekológa je vhodným knižným sprievodcom pre deti po zátišiach prírody.

Rozprávková vtáčia záhradka – A Fairy tale Bird Garden

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2009
Strán: 16
ISBN: 978-80-970181-5-3
Brožúrka približuje čitateľovi „Rozprávkovú vtáčiu záhradku“, ktorú autor vybudoval pri rodičovskom dome, slovom i obrazom.

<<   1 ... 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8   >>