STOP EN SK Mapa stránok
Miroslav Saniga
Úvod  ›  Rozprávková vtáčia záhrada

Rozprávková vtáčia záhradaUž v ranom detstve som túžil mať prírodu čo najbližšie okolo seba, obzvlášť však operence, a tak som si chcel vybudovať v záhrade pre vtáčiky kŕmidlá, aby som ich sem prilákal. Tento detský sen sa mi splnil až v zrelom veku. V malebnom Revúckom údolí pod skalným oltárom Čierneho kameňa som v záhradke rodičovského domu vytvoril „Rozprávkovú vtáčiu záhradku” alebo „Vtáčí raj”. V modernej ekologickej terminológii je to „ekodvor”. „Vtáčí raj” pozostáva zo šesťdesiatich veľkých samorastových kŕmidiel, stotridsiatich vtáčích búdok na spanie a hniezdenie, ako aj z dvanástich bilbordov, na ktorých sú nakreslené alebo nafotené vtáčiky. „Rozprávková vtáčia záhradka” poskytuje operencom počas celého roka „full servis” – plnú penziu a ubytovanie v najluxusnejších búdkach... Pospolitosť operencov vo „Vtáčom raji” skonzumuje ročne okolo 1000 kilogramov slnečnice.

Miroslav Saniga

Stravovanie a ubytovanie vo „Vtáčom raji” v Liptovských Revúcach spĺňa kritériá najvyššej kvality a bez zveličovania možno povedať, že v „Rozprávkovej vtáčej záhradke” je najvyššia hustota tak vtáčích kŕmidiel ako aj búdok na jeden ár na celej Zemeguli... A to je údaj hodný vari aj zápisu do Guinnessovej knihy rekordov!

Teším sa ako malý chlapec, keď vidím v „Rozprávkovej vtáčej záhradke” poletovať niektorý zimný deň stovky vtáčikov a vyzerá to tam doslova ako vo „Vtáčom úli”. Operení hodovníci vo „Vtáčom raji” už poznajú svojho hostiteľa a poniektorí mi dôverujú až tak, že si slnečnicové semienka priletia vziať priamo z ruky, čo je prejav najvyššej možnej dôvery zo strany iného živočíšneho druhu... Krajšiu odmenu si hostiteľ vtáčej pospolitosti veru nemôže želať.Publikácie o Vtáčej záhradke:

Vydavateľ: Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV
Rok: 2009
Strán: 192
ISBN: 978-80-224-1073-1

Z mojej vtáčej záhrady

Poviedková kniha prinášajúca „koktail“ poviedok z prírodných zátiší, v ktorých autor popísal vlastné zážitky, ako aj skúsenosti jeho poslucháčov a čitateľov, s ktorými sa mu zdôverili. Poviedky sú sprevádzané autorovými fotografiami a perokresbami.
Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2009
Strán: 16
ISBN: 978-80-970181-5-3

Rozprávková vtáčia záhradka – A Fairy tale Bird Garden

Brožúrka približuje čitateľovi „Rozprávkovú vtáčiu záhradku“, ktorú autor vybudoval pri rodičovskom dome, slovom i obrazom.
Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2011
Strán: 72
ISBN: 978-80-970831-7-5

Vtáčie búdky a kŕmidlá v Rozprávkovej vtáčej záhradke a Rozprávkovom domčeku murárika červenokrídleho – Bird boxes and feeders in the Fairy-tale Bird Garden and Fairy-tale Wallcreeperʼs House

Knižný počin približuje čitateľovi kŕmidlá a búdky z „Rozprávkovej vtáčej záhradky“ a „Rozprávkového domčeka murárika červenokrídleho“. Čitateľ nájde v tejto knižke aj praktické návody, ako zhotoviť vtáčie príbytky pre operence a kde ich vyvesiť, aby ich vtáky použili.