STOP EN SK Mapa stránok
Miroslav Saniga
Úvod  ›  Publikačná činnosť – Knihy

Publikačná činnosť – Knihy


<<   1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7   >>

Naša príroda v kocke

Vydavateľ: Bratislava: Vydavateľstvo SAV
Rok: 2016
Strán: 181
ISBN: 978-80-224-1557-6
Kniha približuje rastlinnú a živočíšnu ríšu strednej Európy.

Rok v prírode

Vydavateľ: Perfekt, Bratislava
Rok: 2016
Strán: 224
ISBN: 978-80-8046-774-6
Život stredoeurópskej prírody od januára do decembra, zaujímavé javy a scenáre životov rastlín a živočíchov.

Príroda oslavuje Stvoriteľa - Obrázky z Božej knihy prírody

Vydavateľ: Miroslav SANIGA
Rok: 2016
Strán: 160
ISBN: 978-80-972281-4-9
Fascinujúce obrázky z prírody

Dvanásť poetických zastavení v prírode – Osviežujúci obrázkovo-slovný koktail pre dušu i srdce

Vydavateľ: Miroslav SANIGA
Rok: 2016
Strán: 32
ISBN: 978-80-972250-5-6
Defilé prelestných prírodných zátiší, kde sa možno v pokoji stíšiť, zvnútorniť a pohrúžiť do hlbokého rozjímania o priam nadprirodzenej kráse prírody a jej stvorenstva, ktoré bez prestávky oslavuje a velebí svojho Stvoriteľa...

Vtáky podhorských, horských a vysokohorských oblastí

Vydavateľ: Miroslav SANIGA
Rok: 2016
Strán: 224
ISBN: 978-80-972205-1-8
Kniha pojednáva o vtákoch žijúcich v podhorských, horských a vysokohorských oblastich. Čitateľ v nej nájde základné informácie z ekológie a etológie jednotlivých vtáčích druhov.

Čerenie duše

Vydavateľ: Trnava: Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o.
Rok: 2015
Strán: 100
ISBN: 978-80-8161-159-9
Úvahy o prírode a jej Stvoriteľovi.

Príroda ohlasuje Božiu slávu – Myšlienky z Božej knihy prírody

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2015
Strán: 160
ISBN: 978-80-972038-0-1
Viac by nám malo záležať na kladnom imidži našich duší, ako pútať na seba pozornosť dokonale upravenými zovňajškami, ktoré tak radi vystavujeme na obdiv okoliu, obzvlášť na mimoriadne exponovaných miestach.

Všetko „naj...“ o našich vtákoch

Vydavateľ: Perfekt, Bratislava
Rok: 2015
Strán: 271
ISBN: 978-80-8046-732-6
Knižka pojednáva o najrozmanitejších "naj..." o vtákoch Slovenska. Čitateľ sa v nej dozvie napríklad, ktorý vták u nás je najväčší i najmenší, ktorý je najrýchleší, najkrajší, najspevavší, ktorý najvyššie vyletí, potomí sa do najhlbšej hĺbky vody...

Príroda - čo o nej (ne)vieš?

Vydavateľ: Vydavateľstvo Matice slovenskej
Rok: 2015
Strán: 120
ISBN: 978-80-8115-205-4
V knihe nájde mladý čitateľ viacero zaujímavostí zo života našej prírody.

Životopisy prírodnín v riekankách

Vydavateľ: Liptovské Revúce: Miroslav SANIGA
Rok: 2015
Strán: 72
ISBN: 978-80-971999-9-9
Detský čitateľ, ktorému je tento knižný počin adresovaný, nájde v jeho útrobách čriepky zo života našich kvietkov, stromov, chrobáčikov, motýľov, vtáčikov, cicavcov. V riekankách sa dozvie odpovede na otázky typu: prečo má žlna zelená dlhý jazyk, za akým účelom predvádza murárik červenokrídly na skalnej stene pantomimické predstavenie alebo či sa vlka dravého treba naozaj báť... Zvedavé deti sa tu okrem iného dočítajú aj o tom, že hlucháň hôrny nie je hluchý, že mravec hôrny je veru poriadny silák, že keď svit mesiačka lesy zalieva, vtedy slávik obyčajný prekrásne spieva, že krutohlav hnedý je svetoznáma vtáčia filmárska superhviezda, že kamzík vrchovský má kopýtka sťa značkové turistické vibramky, že vrabce domové vzorne v družnosti spolunažívajú a všetci do jedného spolu dobre vychádzajú...
Knižočka môže poslúžiť učiteľkám v materských školách a v nižších ročníkoch základných škôl ako teoretická pomôcka pri zasievaní lásky k prírode a jej obyvateľom a formovaní ekologického cítenia a povedomia malých predškolákov a školákov.

<<   1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7   >>